عناوین سر فصل ساعت

عملي

ساعت

تئوري

سطح آموزشي محتواي آموزشي
مقدماتي متوسط پيشرفته
مقدمه 0 2 ü آشنایی با شبکه های fttx
شناخت تجهیزات اکتیو شبکه و فیبر نوری 2 1 ü مدیا کانورتور –سوییچ فیبر –SDH- OLT –SFP
مفاهیم gpon  و شبکه های FTTX 0 2 ü مفاهیم GPON  و شبکه های FTTH  و نحوه پیاده سازی
مفاهیم شبکه و کانفیگ سوییچ لایه 3 3 2 ü VLAN –STACK VLAN- ROUTING ,…..
اصول کانفیگ OLT 3 2 ü GEM PORT –GEM MAPPING –tcount –

service port –service profile – dba profile-,….

کانفیگ HUAWEI OLT AND BDCOM OLT 4 0 ü راه اندازی  سرویس های اینترنتی –تلفتی – ip tv –  و….nms
کانفیگ onu  و آزمون 2 1 ü راه اندازی adsl –vdsl –pots
جمع كل ساعت 14 10
ساير توضيحات ضروري:

شبکه تکوین اندیشه برتر برگزار کننده اولین دوره FTTX activeو فیبر نوری در کشور می باشد.

ارسال عکس مرتبط با درس با فرمت JPEG و سایز4Í8 سانتی متر و DPI300 اختیاری بوده و توسط دپارتمان درج می گردد.
نحوه ارزشيابي:

نمره آزمون الكترونيكي: 40 درصد      نمره كار عملي: 20 درصد         نوع آزمون عملي: 30 درصد        فعاليت كلاسي: 10درصد